BUỔI TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM HỌC PHẦN ĐỐ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

01
01
'70

BUỔI TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM HỌC PHẦN ĐỐ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

        Sáng ngày 06/04/2018 Khoa Công nghệ Tự động tổ chức buổi trình diễn sản phẩm học phần đồ án thiết kế hệ thống cơ điện tử của các bạn cao đẳng chính qui khóa 2015.

        Trong thời gian biểu diễn sản phẩm các tác giả trình bày về sản phẩm của mình đồng thời trả lời các câu hỏi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn sinh viên tham gia buổi trình diễn. 

Một số hình ảnh của buổi trình diễn sản phẩm: 

Đề tài Hệ thống đóng gói bao bì sản phẩm

Đề tài Thùng rác thông minh

Đề tài Đóng nắp chai tự động

Đề tài Thiết bị phân loại sản phẩm theo độ cao

Đề tài Thiết bị phân loại sản phẩm theo màu sắc

Đề tài Thiết bị cắp táo tự động

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội