Nhân sự

01
01
'70

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

Khoa Công nghệ Tự động có đội ngũ giảng viên năng động nhiệt tình, có phương pháp sư phạm tốt giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao được tham gia các khóa tập huấn chuyên ngành trong nước và ngoài nước.

 

 

STT HÌNH HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH HỌC VỊ GHI CHÚ
1

Thầy Nguyễn Minh Chương

Email: nguyenminhchuong@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ Trưởng khoa
2

Thầy Nguyễn Kim Đăng

Email: kimdang@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ TBM Cơ điện tử
3

Thầy Trần Hồng Văn

Email: trahova@tdc.edu.vn

Giảng viên Tiến sĩ  
4

Thầy Nguyễn Ngô Thanh Tân

Email: tannnt@tdc.edu.vn

Giảng viên Kỹ sư  
5

Thầy Nguyễn Chí Thành

Email: thanhcn@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  
6

Cô Hoàng Minh Hạnh

Email: hanhhm@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ

Bí thư Liên chi đoàn khoa CNTĐ

Chủ nhiệm CLB VOVINAM

7

Thầy Nguyễn Duy Phú

Email: nguyenduyphu@tdc.edu.vn

Giảng viên Kỹ sư

Chủ nhiệm CLB Kỹ thuật sáng tạo

8

Cô Ngô Hoàng Thủy

Email: hoangthuy@tdc.edu.vn

Chuyên viên Thạc sĩ Thư ký khoa
9

Thầy Dương Chí Trọng

Email: chitrong@tdc.edu.vn

Nhân viên Kỹ sư Quản lý xưởng thực hành
10

Cô Nguyễn Ngọc Linh

Email: nguyenngoclinh@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  
11

Thầy Đào Quang Tuyến

Email: tuyendq@tdc.edu.vn

Giảng viên Kỹ sư  
12

Thầy Lê Thái Dũng

Email: lethaidung@tdc.edu.vn

Giảng viên Thạc sĩ  

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội