26
Tháng 05

Phòng thực hành

Cơ sở vật chất tại khoa Công nghệ tự động gồm 6 phòng thực hành:Phòng Điện-Khí nén, Phòng Đo lường -  Cảm biến, Phòng PLC[...]

04
Tháng 05

Nhân sự Khoa Công nghệ Tự động

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

[...]

13
Tháng 04

Già trị - Cốt lõi

Giá trị - Cốt lõi 

[...]

13
Tháng 04

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị

[...]

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội