19
Tháng 09
26
Tháng 05

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất tại khoa Công nghệ tự động gồm 6 phòng thực hành:Phòng Điện-Khí nén, Phòng Đo lường -  Cảm biến, Phòng PLC[...]

04
Tháng 05

Nhân sự

NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

[...]

13
Tháng 04

Già trị

Giá trị - Cốt lõi 

[...]

13
Tháng 04

Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng - Tầm nhìn

[...]