02
Tháng 08

Giới thiệu tuyển sinh Ngành CNKT Cơ điện tử

Cơ điện tử - đào tạo về lĩnh vực tự động hóa bao gồm cơ khí, điện - điện tử, kỹ thuật điều khiển lập trình. Đây là ngành[...]

05
Tháng 03

SO SÁNH BA NGÀNH ĐANG ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI KHOA CNTĐ

Sự giống nhau và khác nhau của 3 ngành (CNKT Cơ điện tử, CNKT điều khiển và tự động hóa, Tự động hóa công nghiệp) đang được[...]