23
Tháng 08

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGÀNH CNKT CƠ ĐIỆN TỬ KHÓA 2019

Chương trình khung trình độ trung cấp ngành CNKT Cơ điện tử khóa 2019

[...]

27
Tháng 05

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp ngành CNKT Điều khiển tự động Khóa 2018

Chương trình đào tạo ngành CNKT Điều khiển tự động Khóa 2018 trình độ trung cấp, đào tạo 2 năm, đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung[...]

27
Tháng 05

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp ngành CNKT Cơ điện tử Khóa 2018

Chương trình đào tạo ngành CNKT Cơ điện tử Khóa 2018 trình độ trung cấp, đào tạo 2 năm, đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học cơ[...]