Văn phòng Khoa
Địa chỉ

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM - Phòng D07-05

Email: cntd@tdc.edu.vn 

Điện thoại: 028.66810146; Nội bộ: 301

 

Liên hệ
Với chúng tôi