Thông báo về việc đăng ký tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp 2018

01
01
'70

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2018)

 

 

Căn cứ vào kế hoạch số 139/KH- CNTĐ – HC  ngày 11 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho HSSV năm 2019.

Căn cứ thông báo số: 26/ CNTĐ-HC, ngày 12 tháng 04 năm 2019 về việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho HSSV năm 2018.

Nay Khoa Công nghệ Tự động thông báo đến HSSV trình độ cao đẳng , trung cấp đã tốt nghiệp như sau:

+   Thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp: 08h00 thứ 7 ngày 18/05/2019.

+   Thời gian đăng ký tham dự : từ ngày ra thông báo đến 16h00 thứ 6 ngày 10/05/2019.

+  Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa CNTĐ ( phòng B208).

+   Thời gian nhận và trả lễ phục:

-                Nhận lễ phục: thứ 6 ngày 17/05/2019

-                Trả lễ phục : thứ 7 ngày 18/05/2019 (sau khi kết thúc lễ).

Lưu ý:    -    HSSV đăng ký tham dự lễ, nhận và trả lễ phục tại văn phòng khoa.

- HSSV nhận lễ phục đóng tiền đặt cọc 300.000đ/bộ và sẽ hoàn lại khi trả lễ phục. Trường hợp lễ phục bị mất hoặc hư hỏng HSSV sẽ bồi thường theo qui định.

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội