Thông báo về lịch sinh hoạt của tân sinh viên khóa 2021 với khoa Công Nghệ Tự Động

01
01
'70

[THÔNG BÁO]

LỊCH SINH HOẠT CỦA TÂN SV 2021 VỚI KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

- Sinh hoạt công dân chung: Lúc 13h30 Thứ 5, 23/09/2021 theo hình thức online (link tham dự https://meet.google.com/dud-sfww-srq hoặc mã tham dự: dud-sfww-srq)

- Gặp cố vấn học tập: Lúc 14h30 Thứ 5, 23/09/2021 theo các link sau:

+ Lớp CD21CD1 (Thầy Thành): https://meet.google.com/sgp-hhie-jra

+ Lớp CD21DK1 (Thầy Thịnh): https://meet.google.com/pfc-xhsi-dng

+ Lớp CD21DK2 (Thầy Dũng): https://meet.google.com/gnh-qnyx-eto

--------------------------------------------------------

- Trang facebook các lớp để nhận các thông báo từ cố vấn học tập:

+ CD21CD1 TDC: https://www.facebook.com/groups/245780197468117

+ CD21DK1-TDC: https://www.facebook.com/BlogchiasethongtinHotroCD21DK1/

(link zalo: https://zalo.me/g/foksgj290)

+ LOP CD21DK2: https://www.facebook.com/groups/607567293957612

------------------------------------------------------------------

Link file thông báo chi tiết: https://www.mediafire.com/.../Thong_bao_link_SHCD.../file

Từ khóa: