Thông báo về việc sử dụng Email của sinh viên khóa 2021

01
01
'70

[THÔNG BÁO]

VIỆC SỬ DỤNG EMAIL CỦA SINH VIÊN KHÓA 2021

- Mỗi bạn SV sau khi đóng học phí sẽ được cấp tài khoản email (sử dụng như gmail) theo Mã số sinh viên (mssv) có dạng như sau:

> Tên đăng nhập: mssv@mail.tdc.edu.vn,

> Mật khẩu: mssv@mail.tdc.edu.vn

> Ví dụ: 21211dk1234@mail.tdc.edu.vn

- Các bạn cần sử dụng tài khoản này để được ĐIỂM DANH khi THAM GIA sinh hoạt đầu năm, tham gia các lớp học online trọng học kỳ 1 này.

------------------------

YÊU CẦU:

- Đổi mật khẩu, thêm email cá nhân và mở tính năng xác minh 2 lớp để có thể lấy lại email trong trường hợp bị mất mật khẩu.

- Thường xuyên truy cập email hoặc cài đặt email vào điện thoại để có thể nhận thông báo từ trường, khoa và gv bộ môn.

-----------------------

LƯU Ý:

- Những bạn mới đóng học phí thì chờ vài ngày mới được cấp email.

Từ khóa: