CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH CNKT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA KHÓA 2022

01
01
'70

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CĐCN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

(Ban hành theo Quyết định số …………………….  ngày … tháng …. năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.)

 

 • Tên ngành, nghề đào tạo:

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

 • Tên tiếng Anh:  

AUTOMOTIVE ENGINEERING

 • Mã ngành, nghề:          

6510305

 • Hình thức đào tạo:

Chính quy

 • Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 • Thời gian đào tạo:

2.5 năm

 • Trình độ
Cao đẳng

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện. Hình thành các năng lực chuyên môn như thiết kế, lập trình, lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển trong các dây chuyền sản suất. Có kiến thức về công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc. Có kiến thức về chính trị và pháp luật đáp ứng yêu cầu xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 • Kiến thức:

Khi kết thúc chương trình, học sinh sinh viên có thể:

 • Trình bày được các quy tắc về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp;
 • Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển tự động, các mạch điện tử cơ bản;
 • Trình bày được các hệ truyền động điện trong công nghiệp vừa và nhỏ, các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp;
 • Trình bày được các hệ thống điều khiển khí nén, điều khiển thủy lực;
 • Giải thích được hệ thống điều khiển tự động, SCADA, mạng truyền thông công nghiệp;
 • Trình bày được các phương pháp lập trình ứng dụng PLC, vi điều khiển;
 • Giải thích được chức năng và ứng dụng của các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển;
 • Trình bày được quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh được các hệ thống điều khiển tự động;
 • Phân tích được các hệ thống cung cấp điện;
 • Phân tích được phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
 • Giải thích được được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của doanh nghiệp;
 • Phân tích được các tiện ích, tính năng của tin học vào công tác văn phòng và hoạt động nghề nghiệp;
 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định;
 • Kỹ năng:

Chương trình sẽ cung cấp cho học sinh sinh viên những kỹ năng sau đây:

 • Vẽ và lắp ráp thành thạo các mạch điện - điện tử cơ bản, các bộ điều khiển với thiết bị ngoại vi;
 • Thiết kế, lắp đặt, chỉnh định và vận hành được các hệ thống điều khiển tự động trong sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dân dụng;
 • Vận hành và bảo dưỡng thành thạo hệ thống cung cấp điện động lực;
 • Vận hành và bảo dưỡng thành thạo hệ thống điều khiển khí nén, điều khiển thủy lực;
 • Lập trình được hệ thống điều khiển sử dụng PLC, vi điều khiển;
 • Nhận dạng, phân loại, lựa chọn và sử dụng thành thạo các cảm biến, thiết bị đo lường và điều khiển;
 • Sử dụng được smartphone để điều khiển các thiết bị tự động;
 • Thực hiện được các công việc bảo dưỡng, cài đặt, thiết lập các thông số cơ bản của hệ thống;
 • Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; 
 • Sử dụng được máy tính, bảng tính, Internet xử lý văn bản, trình chiếu;
 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề chuyên dùng thông dụng;
 • Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống;
 • Áp dụng được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.
 • Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

 

 • Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 • Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Hướng dẫn kèm cặp bậc dưới, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ;
 • Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
 • Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật;
 • Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
 • Năng lực ngoại ngữ
 • Có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 350 quốc tế hoặc chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương hoặc được đánh giá đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức.

 • Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Hàn Topik 1 cấp độ 2 do Viện Giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc cấp.

 • Hoặc: Có chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT hoặc NAT-TEST cấp độ N5;

 • Lưu ý: Để được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tổ chức, sinh viên phải tham gia học và được đánh giá đạt các học phần Anh văn trong chương trình đào tạo.

 

 • Năng lực sử dụng CNTT:
 • Có chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cấp hoặc có chứng chỉ kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Thiết kế, lắp ráp và lập trình điều khiển các hệ thống điều khiển của các máy sản xuất đơn lẻ hoặc dây chuyền sản xuất tự động;

 • Trực tiếp vận hành, giám sát hoạt động dây chuyền sản xuất tự động;

 • Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, khí nén các bộ phận của dây chuyền sản xuất hoặc trong cả hệ thống.

 • Nhân viên chăm sóc khách hàng trong các doanh nghiệp cung cấp thiết bị tự động hóa.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC

 • Số lượng môn học/học phần: 31

 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 86 tín chỉ/2220 giờ

 • Khối lượng các môn học/học phần chung: 19 tín chỉ/435 giờ

 • Khối lượng các môn học/học phần chuyên môn: 67 tín chỉ/1785 giờ

 • Khối lượng lý thuyết: 45 tín chỉ/664 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 41 tín chỉ/1556 giờ

3. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ khóa: