Thông tin về đường Link dạy trực tuyến của những giảng viên bắt đầu dạy từ 10/5/2021

01
01
'70

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG

Số:  35 /CNTĐ - KTĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   TP. Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 05  năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thông tin về đường Link dạy trực tuyến của những giảng viên bắt đầu dạy từ 10/5/2021

 

 

Thực hiện công văn số: 97/CNTĐ-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2021 của P. QLĐT về việc lập kế hoạch dạy học trực tuyến,  tăng tiến độ đào tạo và tập huấn dạy học trực tuyến, nay Khoa Công nghệ Tự động thông báo đến sinh viên thông tin về đường Link dạy trực tuyến của những giảng viên thuộc khoa bắt đầu dạy từ 10/5/2021.

 

Giảng viên

Lớp HP

Tên HP

Số điện thoại GV

Đường link học trực tuyến

Địa chỉ Email GV

Ghi chú

Nguyễn Duy Phú

 

CNC12303001

 

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

0973921511

http://meet.google.com/bzr-dsyd-iah

 

phund@tdc.edu.vn

 

 

CNC12303002

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

https://meet.google.com/gse-hyja-mnf

 

 

 

CNC12303003

Thiết kế hệ thống cơ điện tử

https://meet.google.com/dwh-amcs-jxf

 

 

CNK13002003

Lập trình PLC và ứng dụng

https://meet.google.com/wne-kckz-snc

 

 

CNK13002005

Lập trình PLC và ứng dụng

https://meet.google.com/zjf-hcha-bun

 

 

CSK12302001

Thiết kế mạch điện tử

https://meet.google.com/ziy-uije-dmc

 

 

CNK13010002

CAD điện tử

https://meet.google.com/ziy-uije-dmc

 

 

CSK12302003

Thiết kế mạch điện tử

https://meet.google.com/xnk-imbt-uxn

 

 

CNK13010001

CAD điện tử

https://meet.google.com/xnk-imbt-uxn

 

 

CSK12302005

Thiết kế mạch điện tử

http://meet.google.com/zga-mrod-dre

 

 

CSK12302006

Thiết kế mạch điện tử

https://meet.google.com/qqh-ttbf-npd

 

 

Trầm Tiến Thịnh

 

CSK12903001

Hệ thống cung cấp điện

0909179013

https://meet.google.com/byi-kfnj-pam

 

tramtienthinh@tdc.edu.vn

 

CSK12903002

Hệ thống cung cấp điện

https://meet.google.com/ube-pimp-rmu

 

 

CSK12903003

Hệ thống cung cấp điện

https://meet.google.com/bah-zgmj-jnd

 

 

CSK12903004

Hệ thống cung cấp điện

https://meet.google.com/yic-ypsj-koh

 

 

CNK13019003

Khí cụ điện - Trang bị điện

https://meet.google.com/onq-xftw-ntj

 

 

CNK13015001

Khí cụ điện - Trang bị điện

https://meet.google.com/onq-xftw-ntj

 

 

CNK13019004

Khí cụ điện - Trang bị điện

https://meet.google.com/sfn-eesv-eej

 

 

Hoàng Minh Hạnh

 

CNC12901001

Lý thuyết điều khiển tự động

0902025857

meet.google.com/vjz-ekpn-qvj

hanhhm@tdc.edu.vn

 

CNK13015002

CNK13019001

Khí cụ điện – trang bị điện

meet.google.com/ytk-nhmk-qmf

 

CNK13015003

CNK13019002

Khí cụ điện – trang bị điện

meet.google.com/iro-wjkp-ogj

 

Nguyễn Minh Chương

 

 

CSC12308001

 

Lập trình máy tính

0919177797

https://meet.google.com/nep-yyxt-tqk

 

nguyenminhchuong@tdc.edu.vn

 

 

CSK13006003

Lập trình máy tính

https://meet.google.com/nep-yyxt-tqk

 

 

 

CSC12308004

 

 

Lập trình máy tính

https://meet.google.com/ecv-eybe-umo

 

 

 

CNC12303001

Vi điều khiển và ứng dụng

https://meet.google.com/xre-ppad-hhb

 

 

Nguyễn Kim Đăng

 

CNK13002001

Lập trình PLC và ứng dụng

0389975338

 

https://meet.google.com/roc-mmtr-vqg

 

kimdang@tdc.edu.vn

 

CNK13002002

Lập trình PLC và ứng dụng

 

https://meet.google.com/mpf-rkcs-spa

 

 

CNK13002004

Lập trình PLC và ứng dụng

 

https://meet.google.com/inj-dkec-rmq

 

 

CNC10225001

CNC10241001

Truyền động khí nén–thủy lực trong máy CN

https://meet.google.com/tbq-hmdw-ctn

 

 

 

CNC10241002

Truyền động khí nén–thủy lực trong máy CN

https://meet.google.com/aka-spza-xtt

 

Đào Quang Tuyến

 

 

CSK13006002,

CSC12308007

Lập trình máy tính

0783687696

meet.google.com/phr-ujre-ezk

tuyendq@tdc.edu.vn

 

 

CSC12308003

 

Lập trình máy tính

meet.google.com/wzs-xifu-hpm

 

 

CSC12308005

Lập trình máy tính

meet.google.com/pbo-bsss-mio

 

CST42308001,

CSK13006001,

CSC12308006

Lập trình máy tính

meet.google.com/rxn-svkg-erx

 

CNK13011001

 

Thiết bị cơ điện

meet.google.com/hwg-vmod-xhf

 

CNK13011002

 

Thiết bị cơ điện

meet.google.com/mzp-npip-uab

 

CNK13011003

Thiết bị cơ điện

meet.google.com/pwp-oszm-kfj

 

Nguyễn Ngô Thanh Tân

 

 

CSK12302004

 

Thiết kế mạch điện tử

0908490228

https://meet.google.com/rpw-haqd-ano

tannnt@tdc.edu.vn

 

CSC12310004

Kỹ thuật số

https://meet.google.com/ece-zeuf-dii

 

CSC12310001

Kỹ thuật số

https://meet.google.com/jrm-anzw-cai

 

CSC12310002

Kỹ thuật số

https://meet.google.com/nkf-gtwh-eqk

 

CSC12310003

Kỹ thuật số

https://meet.google.com/zwt-qpok-jeu

 

CSC12310005

Kỹ thuật số

https://meet.google.com/psu-xvjj-pmt

 

CSC12310006

Kỹ thuật số

https://meet.google.com/irk-gwnk-xme

 

Nguyễn Ngọc Linh

 

CNC12908001

 

Mạng truyền thông công nghiệp

0772821096

https://meet.google.com/yrc-zbuz-wyu

 

nguyenngoclinh@tdc.edu.vn

 

 

CNC12908002

 

Mạng truyền thông công nghiệp

https://meet.google.com/vyv-ocdi-hii

 

 

 

CNC12908003

 

Mạng truyền thông công nghiệp

https://meet.google.com/zxc-immg-jdd

 

 

 

CNK13003001

 

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

https://meet.google.com/ehh-fnwd-qdv

 

 

 

CNK13003002

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

https://meet.google.com/kxw-cwtk-zrz

 

 

 

CNK13003003

Kỹ thuật đo lường và cảm biến

https://meet.google.com/qgw-ebic-zwt

 

 

Trần Nguyễn Cảnh Tân CSK12301001 An toàn lao động và môi trường công nghiệp 0974910942 https://meet.google.com/rfk-yzgz-qxx canhtan@tdc.edu.vn  

 

Nơi nhận:

  - P. QLĐT

  - Lưu

 

                                     TRƯỜNG KHOA

 

                                     (đã ký)

 

 

                                    NGUYỄN MINH CHƯƠNG

 

                                                                              

 

 

Từ khóa: