Giới thiệu tuyển sinh Ngành CNKT Cơ điện tử

01
01
'70

Cơ điện tử - đào tạo về lĩnh vực tự động hóa bao gồm cơ khí, điện - điện tử, kỹ thuật điều khiển lập trình. Đây là ngành học với nhiều cơ hội việc làm tại vị trí bảo trì bảo dưỡng,lắp đặt hoặc thiết kế,lập trình cho các nhà máy.

Cơ điện tử- Ngành học thuộc lĩnh vực tự động hóa với nhiều cơ hội việc làm
Từ khóa: