26
Tháng 05

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất tại khoa Công nghệ tự động gồm 6 phòng thực hành:Phòng Điện-Khí nén, Phòng Đo lường -  Cảm biến, Phòng PLC[...]

Sự kiện

Mạng xã hội