26
Tháng 05

Phòng thực hành

Cơ sở vật chất tại khoa Công nghệ tự động gồm 6 phòng thực hành:Phòng Điện-Khí nén, Phòng Đo lường -  Cảm biến, Phòng PLC[...]

Sự kiện

VIDEO CLIP

Mạng xã hội