ĐỘI THI DESTROY CỦA KHOA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG THAM GIA CUỘC THI “LÁI XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HONDA 2017″

Đội thi Destroy của Khoa công nghệ Tự động gồm 5 thành viên:
Thầy Nguyễn Chí Thành Đội trưởng
SV Nguyễn Công Thoại Lái xe
SV Nguyễn Phạm Hoàng Long Kỹ thuật viên
SV Lê Trung Hiếu Kỹ thuật viên
SV Nguyễn Đông Triếu Kỹ thuật viên
Tham gia cuộc thi “Lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu HODA 2017 vào ngày 14-15/04/2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Từ Liêm – Hà Nội)

01 02 03 04 05 06