Khoa Công nghệ Tổ chức ngày hội kỹ thuật năm 2016

Với mục đích:

  • Giúp sinh viên năm nhất hiểu biết hơn về ngành nghề
  • Bước đầu làm quen với phương pháp thiết kế kỹ thuật: ý tưởng-thiết kế-thực hiện- vận hành
  • Giúp cho học sinh sinh viên có cơ hội giao lưu, trao đổi lẫn nhau.

Ngày 31/12/2016 Khoa Công nghệ Tự động đã tổ chức ngày hội kỹ thuật năm 2016 với thành phần tham dự là toàn thể CBGVNV và HSSV năm nhất của khoa.

Một số hình ảnh tại ngày hội kỹ thuật:

img_1112 img_1124 img_1154 img_1156 img_1198 img_1176img_1196img_1140