Chuyên mục: Tin Tức

Khoa Công nghệ Tổ chức ngày hội kỹ thuật năm 2016

Với mục đích: Giúp sinh viên năm nhất hiểu biết hơn về ngành nghề Bước đầu làm quen với phương pháp thiết kế kỹ thuật: ý tưởng-thiết kế-thực hiện- vận hành Giúp cho học sinh sinh viên có cơ hội giao lưu, trao đổi lẫn nhau. Ngày 31/12/2016 Khoa Công nghệ Tự động đã tổ […]

Xem tiếp