Chuyên mục: Giới thiệu ngành đào tạo

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA    I. BẬC CAO ĐẲNG: Mục tiêu – Khái quát nội dung đào tạo: Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trang bị cho sinh viên các kỹ năng: Đọc được các bản vẽ điện, điện tử, cơ khí; Lập […]

Xem tiếp

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ BẬC CAO ĐẲNG: Mục tiêu – Khái quát nội dung đào tạo: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trang bị cho sinh viên các kỹ năng: Đọc được các bản vẽ điện, điện tử, cơ khí; Lập được bản vẽ điện tử, cơ khí trên […]

Xem tiếp

CHỌN HỌC CƠ ĐIỆN TỬ HAY TỰ ĐỘNG HÓA?

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? Cơ điện tử là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mục đích chính của […]

Xem tiếp